powrót do strony głównej  dodaj do ulubionych
 powrót do poprzedniej strony  id? do następnej strony
 statystyki strony ..:: odwiedź nas na facebook.com ::..
oprogramowanie do kompleksowej obsługi agencji ubezpieczeniowych (baza polis, ewidencja ubezpieczonych, obsługa płatności ratalnych, wznowienia umów, magazyn druków, ewidencja pojazdów, ranking punktowy pracowników - dla dowolnej ilości Towarzystw Ubezpieczeniowych, lista referencyjna.
projektowanie graficzne i wdrożenia stron WWW, lista referencyjna z odnośnikami do stron autorskich.
wysyłanie wiadomości pocztowych
 autorskie oprogramowanie dla Agencji Ubezpieczeniowych

System AGENT - Bezpieczeństwo danych


Z uwagi na obowiązującą Ustawę o Ochronie Danych Osobowych, a także dla zabezpieczenia wypracowanego przez Agencję własnego "portfela ubezpieczeń", System AGENT zapewnia kilkustopniową ochronę dostępu do ewidencjonowanych danych ubezpieczeniowych - niezależnie od możliwości zabezpieczeń dostępowych środowiska zewnętrznego (hasło zabezpieczające pojedynczy komputer przed dostępem osób niepowołanych - w BIOS'ie, hasło dostępu użytkownika sieci komputerowej lub wygaszacza ekranu, czy kontrola udostępniania zasobów), system umożliwia stosowanie własnych haseł i praw dostępu do poszczególnych modułów:

Dostęp do danych mają wyłącznie osoby do tego uprawnione przez administratora systemu (zwykle właściciela agencji), czyli posiadające własne konto użytkownika ze zdefiniowanym hasłem i określonymi prawami dostępu do poszczególnych modułów programu.
Sposób nadawania praw dostępu i ich poszczególne stopnie pokazuje rysunek poniżej:Dostęp do danych programu, dla osób nieuprawnionych, jest niemożliwy (po trzykrotnym podaniu niewłaściwego użytkownika lub błędnego hasła, system samoczynnie zakończy pracę).


Również w przypadku podjęcia próby przekroczenia przez użytkownika zakresu nadanych mu uprawnień (np. przy próbie kopiowania danych na nośnik zewnętrzny, czy próbie usuwania danych) system zareaguje komunikatem (rys.), nie dopuszczając do naruszenia ustalonych uprawnień indywidualnych.