powrót do strony głównej  dodaj do ulubionych
 powrót do poprzedniej strony  id? do następnej strony
 statystyki strony ..:: odwiedź nas na facebook.com ::..
oprogramowanie do kompleksowej obsługi agencji ubezpieczeniowych (baza polis, ewidencja ubezpieczonych, obsługa płatności ratalnych, wznowienia umów, magazyn druków, ewidencja pojazdów, ranking punktowy pracowników - dla dowolnej ilości Towarzystw Ubezpieczeniowych, lista referencyjna.
projektowanie graficzne i wdrożenia stron WWW, lista referencyjna z odnośnikami do stron autorskich.
wysyłanie wiadomości pocztowych
 autorskie oprogramowanie dla Agencji Ubezpieczeniowych

System AGENT - Baza Ubezpieczonych

Baza Ubezpieczonych jest niezależną bazą adresową, dopełniającą Bazę Polis (zawartych umów ubezpieczeniowych) na zasadzie dwustronnej relacji - tzn. każdej zawieranej umowie ubezpieczeniowej, wpisywanej do Bazy Polis przypisywane są dane właściwego ubezpieczonego i odwrotnie - każdemu ubezpieczonemu przypisane są wszystkie zawarte przez niego umowy ubezpieczeniowe.<----- najedź myszą na kolejne zakładki arkusza, aby zobaczyć zakres danych ubezpieczonego, możliwych do ewidencjonowania w bazie ubezpieczonych.

Dzięki temu dane ubezpieczonego wpisywane są do bazy tylko raz - przy wpisie pierwszej zawartej umowy ubezpieczeniowej, a przy każdej następnej po prostu 'doczepiane' do polisy.

System AGENT umożliwia ewidencjonowanie zawieranych umów ubezpieczeniowych na poziomie każdego pojedynczego rodzaju ubezpieczenia, zawartego na dokumencie jakim jest polisa oraz podział ogólnej składki przypisanej z polisy na poszczególne umowy ubezpieczeniowe na niej zawarte, określa daty ważności ich opłacenia oraz nadzoruje terminowość spływu poszczególnych opłat ratalnych wraz ze śledzeniem terminów wygasania poszczególnych umów i generowaniem zestawień wygasających umów ubezpieczeniowych, w podziale na dobrowolne i obowiązkowe oraz zestawień zaległych wpłat z umów ratalnych, nieopłaconych terminowo.
Umożliwia dokonywanie wznowień umów wygasających oraz zapamiętuje (w tle) wysokość stawek prowizyjnych, przy jakich umowa została zawarta.