powrót do strony głównej  dodaj do ulubionych
 powrót do poprzedniej strony  id? do następnej strony
 statystyki strony ..:: odwiedź nas na facebook.com ::..
oprogramowanie do kompleksowej obsługi agencji ubezpieczeniowych (baza polis, ewidencja ubezpieczonych, obsługa płatności ratalnych, wznowienia umów, magazyn druków, ewidencja pojazdów, ranking punktowy pracowników - dla dowolnej ilości Towarzystw Ubezpieczeniowych, lista referencyjna.
projektowanie graficzne i wdrożenia stron WWW, lista referencyjna z odnośnikami do stron autorskich.
wysyłanie wiadomości pocztowych
 autorskie oprogramowanie dla Agencji Ubezpieczeniowych

System AGENT - konfiguracja i słowniki kodów

Przed rozpoczęciem pracy z Systemem, należy go skonfigurować, tzn. określić parametry opisujące jego środowisko pracy: ścieżki dostępu do danych (w środowiskach sieciowych), miejsce generowania zapasowych kopii danych, typ używanej drukarki i tryb dostępu do niej (lokalna, sieciowa):Rysunek obok przedstawia domyślną konfigurację systemu po instalacji. Jest to typowa konfiguracja wersji jednostanowiskowej.
W przypadku pojedynczego stanowiska, zalecane jest nie ingerowanie w ustawienia domyślne.
Rysunek obok przedstawia przykład konfiguracji systemu do pracy w środowisku sieciowym, z dostępem do danych na dysku sieciowym (H:) oraz do drukarki, udostępnianej w sieci przez inne stanowisko.

W sieci lokalnej w podobny sposób należy skonfigurować każde stanowisko (za wyjątkiem tego, które w sieci udostępnia dane pozostałym).


Dodatkowo, po skonfigurowaniu, należy utworzyć własne (w ramach agencji) słowniki opisowe i ponadawać kody identyfikacyjne towarzystwom ubezpieczeniowym, z którymi współpracuje Wasza agencja, używanym drukom ścisłego zarachowania, zawieranym rodzajom ubezpieczeń oraz zatrudnionym pośrednikom i pracownikom agencji.

Dostęp do słowników kodów identyfikacyjnych, możliwy jest z pokazanego obok menu. Wskaż myszą żądany słownik, by uzyskać informacje o jego przeznaczeniu funkcjonalnym w systemie i zawartości parametrów opisowych.       ---->UWAGA!
przed rejestracją systemu z wersji DEMO do komercyjnej, należy utworzyć urzytkownika z prawami Administratora Systemu, aby w przyszłości mieć możliwość tworzenia nowych użytkowników oraz nadawania im praw, tworzenia kopii bezpieczeństwa danych i odtwarzania baz z kopii zapasowych.