Modyfikacje bieżące oraz pakiety krytyczne systemu AGENT
w kolejności aktualizacji od wersji aktualizowanej do wersji bieżącej.
  'pakiet krytyczny' to modyfikacja konieczna do instalacji kolejnych, wyższych wersji systemu.
istota wprowadzonej modyfikacji/poprawkiod dnia
  sp_SA-5_0-RMW (v.5.01RMW) Wersja z komunikacją WhatsApp i e-mail 13.03.2022
  sp_agent_TD1D (v.TD1.0D) Wersja Turbo Delphi 2006. 10.10.2010
  sp_agent_107A  (v.1.07A) Zmiany zest.umów wygasających+synchronizacja danych pojazdów. szczegóły modyfikacji 25.07.2005
  sp_agent_107 (v.1.07) Ewidencja dodatkowych druków ścisłego zarach.wydawanych do polis. szczegóły modyfikacji 10.06.2005
  sp_agent_106 (v.1.06) Dobór czcionek generowanych wydruków zestawień. szczegóły modyfikacji 14.03.2005
  sp_agent_105 (v.1.05) Tabela indywidualnych stawek prowizyjnych pracowników agencji. szczegóły modyfikacji 06.12.2004
  sp_agent_101G (v.1.01G) Zmiana struktury bazy pojazd.dbf (Ładowność). 15.11.2003


   Postanowiłem udostępnić Państwu pełne archiwum kolejnych aktualizacji krytycznych oraz bieżących pakietów serwisowych Systemu AGENT, ponieważ z doświadczenia wiem, że nie wszyscy śledzicie ukazywanie się ich w internecie oraz że pomimo, iż zawsze staram się Was powiadamiać o "nowościach", nie zawsze, lub nie wszyscy instalujecie udostępniane przeze mnie bieżące modyfikacje i korekty systemu, a nie chciałbym dopuścić do sytuacji, gdy któreś z Was, na skutek własnych zaniechań, znajdzie się nagle w sytuacji, gdy chąc zmodyfikować swoją wersję sprzed paru lat, unieruchomi sobie całowicie system, na skutek powstałych w międzyczasie rozbieżności pomiędzy wersją posiadaną, a wersją obowiązującą (modyfikowaną na bieżąco).

WAŻNA WSKAZÓWKA! aktualizacji użytkowanej przez Państwa wersji Systemu AGENT należy dokonywać poprzez zainstalowanie WSZYSTKICH kolejnych PAKIETÓW KRYTYCZNYCH wyższych numerem wersji od wersji aktualnie przez Państwa użytkowanej oraz ewentualne doinstalowanie bieżącej poprawki/aktualizacji (o ile oczywiście w danym momencie jest udostępniona).

Informacja o aktualnie użytkowanej przez Państwa wersji Systemu AGENT, znajduje się zawsze w prawym dolnym rogu ekranu (patrz rys. obok)Przykładowo: jeżeli aktualizujecie Państwo w wersji od 1.01A do 1.01F, to w takim przypadku należy pobrać i kolejno zainstalować aktualizacje krytyczne: 1.01G, 1.05 i 1.06 oraz na końcu ewentualną aktualizację bieżącą. Analogicznie - w przypadku aktualizacji wersji od 1.01H do 1.04 - należy pobrać i kolejno zainstalować aktualizacje krytyczne: 1.05 i 1.06 oraz na końcu ewentualną aktualizację bieżącą.

Data ostatniej modyfikacji: 13.03.2022